Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir.
Z Ə N G İ L A N
  |  Baş səhifə   |   Məktub yaz  |   Axtar
www.zengilan.com
  · Xəbərlər
  · Ərazi
  · Əhali
  · Tarix
  · Təhsil
  · Ədəbiyyat
  · İdman
  · İqtisadiyyat
  · Hüquq
  · Şəhidlər
  · Milli Qəhrəmanlar
  · Müharibə
  · Tanınmış insanlar
  · Seyyid ocaqlarımız
  · Sənədlər
  · Bannerimiz


free counters

Zəngilan rayonunun yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin sayı və əhalinin milli tərkibi haqqında məlumat


Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 1989-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasındaZəngilan rayonu üzrə əhalinin milli tərkibi haqqında məlumat

Millətlər _ _ _ _ _ _ _Əhalinin sayı, nəfər

Cəmi əhali_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31330

o cümlədən:

azərbaycanlılar_ _ _ _ _ _ _ _ 31024

ruslar_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90

ukraynalılar_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

belaruslar_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

gürcülər_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2

avarlar_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

ləzgilər_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7

tatarlar_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9

yəhudilər_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2

ermənilər_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _124

digər millətlər_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30


Zəngilan rayonunun yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin sayı haqqında məlumat

Yaşayış məntəqələri - - - -Əhalinin sayı, nəfər

Zəngilan rayonu üzrə cəmi_ _ _ 31330

o cümlədən:

Zəngilan şəhəri_ _ _ _ _ _ _ _ _ _6848

Mincivan şəhər tipli qəsəbə_ _ _ _4711

Malatkeşin kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _730

Keçikli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 194

Genlik kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 507

Beşdəli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _118

Sarıqışlaq kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Birinci Ağalı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 650

İkinci Ağalı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ __147

Üçüncü Ağalı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ 192

Birinci Alıbəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ 691

İkinci Alıbəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _281

Rabənd kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 348

Yenikənd kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _469

Sarıl kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141

Xumarlı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _211

Bartaz qəsəbəsi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 575

Bartaz kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 542

Qarqulu kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120

Əmirxanlı kənd_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

Vejnəli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _95

Ağbənd qəsəbəsi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 416

Hacallı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _251

Həkəri qəsəbəsi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _457

Şərifan kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _205

Muğanlı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __104

Xurama kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _116

Böyük Gilətağ kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86

Dərə Gilətağ kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129

Şamlı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _81

Aladin kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _46

Vənətli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 334

Muğanlı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108

Mirzəhəsənli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29

Canbar kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48

Pirveys kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54

Günqışlaq kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88

Yuxarı Gəyəli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Ağkənd kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _96

Qazançı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 237

Cahangirbəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 701

Tatar kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _245

Turabad kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _153

Vəliqulubəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _118

Tiri kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _211

Zəngilan kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _348

İçəri Müşlan kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _355

Qıraq Müşlan kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 561

Üdgün kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _383

Məlikli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 289

İsgəndərbəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _125

Ağbiz kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _86

Ağakişilər kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _46

Qarababa kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0

Yuxarı Yeməzli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55

Orta Yeməzli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _133

Aşağı Yeməzli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124

Sarallı Xəştab kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124

Quyudərə Xəştab kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 110

Seyidlər kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129

Məmmədbəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1060

Babaylı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 446

Zərnəli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 314

Havalı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _280

Ördəkli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 503

Qaragöz kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _162

Qaradərə kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 213

Rəzdərə kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 509

Şəfibəyli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 470

Məşədiismayıllı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 174

Kolluqışlaq kəndi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 136

Şatarız kənd i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _102

Çöpədərə kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _291

Dəlləkli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 226

Baharlı kəndi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 163

Sobu kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 142

Şayıflı kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 563

Qaragöl kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101

Yusiflər kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Nəcəflər kəndi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84

Aşağı Gəyəli kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _193

Bürünlü kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85

Otuzikinci kəndi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _277


Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Zəngilanlılarla görüşləri

ZəngilanIH

Xəbər  Zəngilan
İşğal olunmuş torpaqlarımıza həsr olunmuş saytlar
ÜMUMİ
XANKƏNDİ
XOCALI
ŞUŞA
LAÇIN
XOCAVƏND
KƏLBƏCƏR
AĞDƏRƏ
AĞDAM
CƏBRAYIL
FİZULİ
QUBADLI
ZƏNGİLAN
20 % - (17.000 km2)Təsisçi:
Novruz Qərib oğlu Məmmədzadə

Əlaqə telefonu:
(+994-50) 379 70 60
(+994-55) 379 70 60
(+994-70) 379 70 60
(+994-77) 379 70 60

E-mail:
novruzgeriboglu@mail.ru
 
© www.zengilan.com 2007-2015